v rámci e-learningu projektu zde najdete testy, které vám po úspěšném absolvování ukáží hesla k otevření jednotlivých kapitol Aboristického skripta : Praktická péče o vzrostlé stromy ( Hora a kol., 2012), uveřejněných na stránkách www.arboriculture.cz