V tomto kurzu jsou dostupné studijní materiály pro účastníky projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje"aktivity 06 Včelařství

DVPP EVVO - školní zahrady

Jednodušší odborné texty určené především pro doplňkovou výuku nejen na základní škole