[Ing. Miroslav Malύ]                       1. pol. 2017/2018
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1.V  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |ZAK |ZAK |ZAK |ZAK |   |ZAK |ZAK |ZAK |   |   |   |
| Pondμlν |   | ••• | ••• | ••• | ••• |   | ••• | ••• | ••• |   |   |   |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |INF |INF |ABO |ABO |ABO |ABO |   |OAJ |OAJ |   |   |
| Ϊterύ  |   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |   | ••• | ••• |   |   |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |DEN |DEN |DEN |DEN |DEN |DEN |   |OAJ |OAJ |   |   |
| Stψeda |   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |   | ••• | ••• |   |   |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |ATL |ATL |ATL |ATL |   |   |   |   |   |   |   |
| Θtvrtek |   | ••• | ••• | ••• | ••• |   |   |   |   |   |   |   |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |PRO |PRO |SAK |SAK |GEO |GEO |   |   |   |   |   |
| Pαtek  |   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |   |   |   |   |   |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato strαnka byla automaticky vytvoψena programem ZMENY.EXE. Pψνpadnι pψipomνnky prosνm zasνlejte na webmaster@zas-me.cz.