[Ing. Miroslav Ezechel]                      2. pol. 2017/2018
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2.V  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |OAJ |OAJ |ARB |ARB |ARB |ARB |   |PRB |PRB |PRB |PRB |
| Pondμlν |   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |   | ••• | ••• | ••• | ••• |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |DEN |DEN |DEN |DEN |DEN |DEN |   |ZAS |ZAS |ZAS |ZAS |
| Ϊterύ  |   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |   | ••• | ••• | ••• | ••• |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |FYT |FYT |OAJ |OAJ |   |URB |URB |URB |URB |URB |URB |
| Stψeda |   | ••• | ••• | ••• | ••• |   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |ZAT |ZAT |ZAT |ZAT |   |   |   |   |   |   |   |
| Θtvrtek |   | ••• | ••• | ••• | ••• |   |   |   |   |   |   |   |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|     |   |ARS |ARS |ARS |ARS |ARS |ARS |   |   |   |   |   |
| Pαtek  |   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |   |   |   |   |   |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato strαnka byla automaticky vytvoψena programem ZMENY.EXE. Pψνpadnι pψipomνnky prosνm zasνlejte na webmaster@zas-me.cz.